"Tatbik eden, icra eden karar verenden daima daha kuvvetlidir." ~K.Atatürk

Muhterem İNCE
Genel Müdür


İçişleri Bakanlığı
Etik Komisyonu

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesi Gereğince Bakanlığımıza Ataması Yapılan Şehit ve Malul Yakınlarından İstenilecek Belgeler

       3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesi Gereğince Bakanlığımız Kadrolarına Yerleştirilenlerden İstenilecek Belgeler

04.08.2014
11:37
Devamı

İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatınca Atamaları Yapılacak (2014/4.Grup) Geçici Personele Ait İsim Listesi

        İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatınca Atamaları Yapılacak (2014/4.Grup) Geçici Personele Ait İsim Listesi ektedir.

28.05.2014
13:49
Devamı

Valilik Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüklerinin Görevleri İle İlgili Genelge

        Valiliklerde 3713 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamındaki işleri yürütmekle görevli Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüklerinin yapacakları yeni görevlerle ilgili Bakanlık genelgesi ektedir.

21.04.2014
15:33
Devamı

Personel Genel Müdürlüğü Performans ve Motivasyon Eğitim Semineri

        Antalya’da 06-12 Nisan 2014 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Stratejik Planlama ve Performans Programı çerçevesinde Bakanlığımız merkez teşkilatında görev yapan şube müdürü, uzman ve şeflere yönelik Performans ve Motivasyon Eğitim Semineri düzenlenmiştir.

21.04.2014
11:12
Devamı

2014 Yılı İçişleri Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Başvurusu

        2014 Yılı İçişleri Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesislerine Başvuru Formu ektedir.

16.04.2014
12:13
Devamı

İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatınca Atamaları Yapılacak (2014/3.Grup) Geçici Personele Ait İsim Listesi

        İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatınca Atamaları Yapılacak (2014/3.Grup) Geçici Personele Ait İsim Listesi ektedir.

14.04.2014
13:25
Devamı

3713 Sayılı Kanun Kapsamında İşe Yerleştirme Başvurularına 6518 Sayılı Kanun Maddesine Göre Valilikler ve Kaymakamlıklarca Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Genelge

      3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen iş ve işlemler,  19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 06.02.2014 tarih ve 6518 sayılı Kanun gereğince 19.02.2014 tarihinden itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülecektir. Söz konusu Kanun maddesi kapsamında hak sahibi olanların mağdur olmaması için, bu Kanun kapsamında valiliklerin yapacağı iş ve işlemlerle ilgili genelge ektedir.

28.02.2014
09:58
Devamı