"Tatbik eden, icra eden karar verenden daima daha kuvvetlidir." ~K.Atatürk

Muhterem İNCE
Genel Müdür


İçişleri Bakanlığı
Etik Komisyonu

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19/01/2015 Tarihli ve 29241 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe girmiştir.

19.01.2015
00:00
Devamı

Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmesi Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar

Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmesi Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar"a dair Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

07.01.2015
13:33
Devamı

İçişleri Bakanlığı Atama Kararnamesi Yayımlandı. (03.09.2014)

        03 Eylül 2014 Tarihli ve 29108 Sayılı Resmî Gazete; Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı şahısların karşılarında belirtilen görevlere atanması kararı yayımlanmıştır. Karar için tıklayınız.

03.09.2014
10:51
Devamı

Valilik Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüklerinin Görevleri İle İlgili Genelge

        Valiliklerde 3713 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamındaki işleri yürütmekle görevli Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüklerinin yapacakları yeni görevlerle ilgili Bakanlık genelgesi ektedir.

21.04.2014
15:33
Devamı

Personel Genel Müdürlüğü Performans ve Motivasyon Eğitim Semineri

        Antalya’da 06-12 Nisan 2014 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Stratejik Planlama ve Performans Programı çerçevesinde Bakanlığımız merkez teşkilatında görev yapan şube müdürü, uzman ve şeflere yönelik Performans ve Motivasyon Eğitim Semineri düzenlenmiştir.

21.04.2014
11:12
Devamı

3713 Sayılı Kanun Kapsamında İşe Yerleştirme Başvurularına 6518 Sayılı Kanun Maddesine Göre Valilikler ve Kaymakamlıklarca Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Genelge

      3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen iş ve işlemler,  19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 06.02.2014 tarih ve 6518 sayılı Kanun gereğince 19.02.2014 tarihinden itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülecektir. Söz konusu Kanun maddesi kapsamında hak sahibi olanların mağdur olmaması için, bu Kanun kapsamında valiliklerin yapacağı iş ve işlemlerle ilgili genelge ektedir.

28.02.2014
09:58
Devamı