"Tatbik eden, icra eden karar verenden daima daha kuvvetlidir." ~K.Atatürk

Muhterem İNCE
Genel Müdür


İçişleri Bakanlığı
Etik Komisyonu

Personel Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Modülü Uygulamalı Eğitim Semineri

Antalya’da 23-27 Mart 2015 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Modülü Uygulamalı Eğitim Semineri düzenlenmiştir. 

01.04.2015
09:59
Devamı

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesi Gereğince Bakanlığımıza Ataması Yapılan Şehit ve Malul Yakınlarından İstenilecek Belgeler

       3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesi Gereğince Bakanlığımız Kadrolarına Yerleştirilenlerden İstenilecek Belgeler

27.03.2015
00:00
Devamı

2015 Yılı İçişleri Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Başvurusu

        2015 Yılı İçişleri Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesislerine Başvuru Formu ektedir.

24.03.2015
00:15
Devamı

2015 Mali Yılı Vizeli Yan Ödeme Cetvelleri

2015 Mali Yılında Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeline Uygulanacak Vizeli Yan Ödeme Cetvelleri Ektedir.

20.02.2015
15:01
Devamı

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19/01/2015 Tarihli ve 29241 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe girmiştir.

19.01.2015
00:00
Devamı

Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmesi Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar

Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmesi Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar"a dair Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

07.01.2015
13:33
Devamı

Valilik Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüklerinin Görevleri İle İlgili Genelge

        Valiliklerde 3713 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamındaki işleri yürütmekle görevli Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüklerinin yapacakları yeni görevlerle ilgili Bakanlık genelgesi ektedir.

21.04.2014
15:33
Devamı